Mukzalin Nansalod สวยไม่มาก… ท่ายากไม่มี… ลีลาไม่ดี… แต่ฟรี นะจร้า

มุกกี้ ขยี้ใจคนดู

เต้านวล ยวนใจ

นมแค่นี้ ก็พอให้ลูกดูดแล้ว

สวยงามกลางแสงไฟ

ไม่น่ารักพอ ขออภัยด้วยนะจร้า

เจิดฉายในวงเหล้า

Muk… อย่าด่าว่าเราหื่นเราแค่ตื่นเต้นเวลาเห็นผู้ชาย
จากเพจ : Cupe
นางแบบ : Mukzalin Nansalod
ช่างภาพ : วีระพงษ์ พุ่มวิเศษ